tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Zajęcia taneczne

 

Program koła tanecznego polegał na wdrażaniu takich treści, jak wykonywanie różnych ruchów w rytmie i przy muzyce, dowolna ilustracja danego rytmu, odtwarzanie obrazów za pomocą ciała, zabawy rytmiczno – taneczne, taniec ze śpiewem, elementy tańców narodowych i regionalnych ze szczególnym wyeksponowaniem walorów kulturowych oraz podstawowe kroki i figury tańców towarzyskich.