Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Projekt pod nazwą ,, Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014/2020.

W ramach tego projektu nasza placówka organizuje:

- zajęcia logopedyczne ( grupowe i indywidualne)

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia z języka angielskiego ,, Z angielskim na Ty"

- zajęcia teatralne

- zajęcia taneczne

- zajęcia muzyczne

 

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS