PRZEDSZKOLE to miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym czuje się on bezpiecznie, z radością poznaje świat, zawiera pierwsze przyjaźnie.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Tu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Nasza misja

"Lata dziecięce są górami, z których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek..." Janusz Korczak

To nie tylko miejsce codzinnego pobytu.

To radość i edukacja dla duszy i umysłu.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Uwaga!

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny,

który nasza placówka sprawuje w sierpniu,

przyjmujemy do dnia 14.06.2019r.

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS