tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS

PROCEDURY COVID-19

aktualizacja z dn. 01.09.2021

.

To nie tylko miejsce codziennego pobytu.

To radość i edukacja dla duszy i umysłu.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Nowy projekt edukacyjny w naszej placówce!

 

"Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego

do potrzeb osób niepełnosprawnych"

 

Projekt będzie realizowany

od 1 stycznia 2020 r. do końca września 2021 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 
"Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Wartość projektu to ponad 198 tys. zł.,

z czego dofinansowanie ponad 188 tys. zł.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w naszej placówce.

Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne przedszkolaków, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

PROCEDURY COVID-19

podczas dyżuru

wakacyjnego

 

PROCEDURY COVID-19

aktualizacja z dn. 27.08.2020

.

W bieżącym roku minęło 75 lat od momentu,
kiedy pierwsi wychowankowie przekroczyli progi naszego przedszkola.

30-31 sierpnia celebrowaliśmy ten piękny jubileusz, podczas którego
Pani Dyrektor przybliżyła zgromadzonym gościom kilka faktów na temat placówki (także tych sięgających początków jej funkcjonowania). 

Była to okazja do wspólnych wspomnień i podsumowań. Jubileusz uświetniła prezentacja multimedialna, będąca wspomnieniem 75 lat działalności przedszkola. Z tej okazji nasi zeszłoroczni absolwenci przygotowali również część artystyczną, która została wyświetlona na kinowym ekranie. Premierę miał także film promujący placówkę, przygotowany przez władze miasta.

Po uroczystych obchodach w sali kinowej, goście zostali zaproszeni również w mury przedszkolne na wspólny poczęstunek. Była to okazja do uroczystego otwarcia wyremontowanego budynku i przecięcia symbolicznej wstęgi w progu placówki. Nasi goście z podziwem oglądali nowe, wyremontowane wnętrze przedszkola.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach do uroczystości oraz zgromadzonym gościom za wspólne celebrowanie tego dnia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia
oraz nagrań występów dzieci.