PRZEDSZKOLE to miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym czuje się on bezpiecznie, z radością poznaje świat, zawiera pierwsze przyjaźnie.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Tu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Nasza misja

"Lata dziecięce są górami, z których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek..." Janusz Korczak

To nie tylko miejsce codzinnego pobytu.

To radość i edukacja dla duszy i umysłu.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Nowy projekt edukacyjny w naszej placówce!

 

"Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego

do potrzeb osób niepełnosprawnych"

 

Projekt będzie realizowany

od 1 stycznia 2020 r. do końca września 2021 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 
"Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Wartość projektu to ponad 198 tys. zł.,

z czego dofinansowanie ponad 188 tys. zł.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w naszej placówce.

Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne przedszkolaków, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

 

Augustów, dnia 15.01.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ZADANIA
pn. „Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Augustowie przy ul. Kopernika 24”.

UWAGA!

Od 23 grudnia 2019 roku kontakt telefoniczny z Przedszkolem Nr 2
pod numerem:

1) 535 199 589 - Dyrektor

2) 535 199 583 - Księgowość

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie

Ogłasza rekrutację dzieci do grup przedszkolnych
na rok szkolny 2020/2021
Liczba wolnych miejsc 35
Termin rekrutacji:                                 2 marzec - 13 marca 2020
 
Adres przedszkola:                              Przedszkole Nr 2
                                                                Ul. Kopernika 24
                                                                16-300 Augustów
                                                                Tymczasowa siedziba:
                                                                Ul. Nowomiejska 41
 
Telefon kontaktowy:                            535 199 583 - Księgowość
                                                                535 199 589 - Dyrektor
 

Informacje o zgłoszeniu dziecka do przedszkola oraz regulamin Rekrutacji z harmonogramem i załącznikami do pobrania dostępne są na stronie: www.przedszkole2.augustow.pl - zakładka rekrutacja

oraz na stronie bip: bip.p2.augustow.eu/

 
Rekrutacja elektroniczna na stronie: 
nadmieniamy, iż w przypadku rejestracji elektronicznej wniosek z załącznikami należy wydrukować podpisać przez rodziców i dostarczyć
do przedszkola w wyznaczonym terminie w celu weryfikacji
i potwierdzenia przez placówkę.
Wnioski wydawane będą również w Przedszkolu Nr 2 pod wskazanym adresem, w gabinecie dyrektora lub w księgowości w godzinach: 
8 00 – 15.00
Termin składania kart zgłoszenia: 2 marzec -13 marzec 2020r.
 Wszelkich informacji udziela osobiście lub telefonicznie dyrektor

DRODZY RODZICE!


Aby zapobiegać

rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od 12 do 31 marca
przedszkole będzie zamknięte.
Gdyby pojawiły się jakiekolwiek nowe ustalenia
- będziemy Państwa informować.

Pozdrawiamy!

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS