GRUPA 2.

GRUPA 1.

W ramach projektu doposażony został nasz plac zabaw oraz taras przedszkolny.

Na miejscu przywitała nas panna Borówczanka, bohaterka utworu "Na Jagody" Marii Konopnickiej.
Po wysłuchaniu opowiadania zaczęliśmy zwiedzanie. W Jagodowym Borze, jagodową ścieżką dotarliśmy do pajęczych sieci, a potem natrafiliśmy na mrówczy kopiec z mrówkami olbrzymami. Nie lada sztuką w tej piaszczystej krainie było znalezienie wody.
Na koniec czekało nas ognisko z pysznymi kiełbaskami, piknik i swobodna zabawa.

Pobyt w Majątku Howieny wg programu „Wioska Sołtysowej, czyli Świat Mućki”, obejmował swoim programem m.in.:
    • „Łaciaty Quiz”;
    • Lekcję dojenia (sztucznej) krowy;
    • Gry i zabawy tematyczne;
    • Edukacja dzieci na temat mleka (skąd się bierze, co z niego powstaje itp.);
    • Zwiedzanie mini ZOO;
    • Ognisko.

GRUPA 3.- prowadząca zajęcia - Agnieszka Wasilewska

GRUPA 2. - prowadząca zajęcia - Emilia Szyc

GRUPA 3. - prowadząca zajęcia - Magdalena Czyżewska

Zajęcia wg planu

Zajęcia z rodzicami

GRUPA 2. - prowadząca zajęcia - Katarzyna Raczkiel

Zajęcia wg planu

Główne założenie Laboratorium to koncentracja – w jednym obszarze – pomieszczeń do symulacji różnych środowisk udzielania świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych obecnie technologii symulacji. Przede wszystkim w ramach laboratorium funkcjonują unikalne symulatory pacjenta (Human Patient Simulators) oraz pierwszy w Polsce symulator ambulansu, który najwierniej odwzorowuje środowisko pracy zespołu medycznego oraz kierującego pojazdem (wykreowane zostaje – wyłącznie na potrzeby kierującego pojazdem – wirtualne środowisko imitujące warunki drogowe, ruch uliczny, itp.). Zajęcia edukacyjne prowadzone w Laboratorium pozwolą nabyć nowe umiejętności. Zajęcia prowadzone w atrakcyjny sposób zwiększą siłę przekazu.

Spotkania odbyły się wspólnie

z rodzicem dziecka i dotyczyło:

Prawidłowego przygotowywania posiłków dla dziecka chorującego na cukrzycę. Właściwe dobieranie składników oraz wykorzystywanie tylko dozwolonych produktów stanowi najważniejszą zasadę w żywieniu cukrzyków. Zajęcia dodatkowe umożliwiły dziecku z niepełnosprawnością kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych odpowiednich do stwierdzonego deficytu.

Program zajęć został dobrany indywidualnie do potrzeb dziecka, zajęcia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka objętego wsparciem.

Terapia adresowana do dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w 8 osobowej grupie. Celem spotkań jest: 

  • uczenie się umiejętności społecznych,

  • poprawa komunikacji między rówieśnikami,

  • eliminacja zachowań trudnych i niepożądanych,

  • nauka rozumienia i radzenia sobie z emocjami,

  • rozwijanie zainteresowań dziecka, wzmacnianie jego potencjału.

Zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami

 

Indywidualne zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka z niepełnosprawnościami, polegają na poprawie funkcjonowania dziecka w otaczającym go świecie.

Głównym celem jest danie możliwości wyrównania szans między dzieckiem rozwijającym się według przyjętego schematu, a dziecka z różnymi niepełnosprawnościami.  Dzieci zmagają się z różnymi problemami neurologicznymi, fizycznymi i psychoruchowymi. U tak małych pacjentów trzeba dbać o zmienność  i różnorodność ćwiczeń, aby była zaciekawione i aby zajęcia się nie nudziły.

 

Zajęcia dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami, metodą terapeutyczną (Snoezelen) opierającą się na stymulacji polisensorycznej, czyli pobudzającą podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk, równowagę, smak. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego wyposażone w różne urządzenia stymulujące zmysły.

Realizacja projektu nr RPPD.09.01.00-20-0299/18 

pn. ,,Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych

 w Przedszkolu nr 2 w Augustowie” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zajęcia pobudzające podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk, równowagę, smak.

Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych – zwłaszcza kompetencji przyrodniczych.

Zabawy ruchowe będą polegały na rozwijaniu i doskonaleniu ogólnej sprawności i wydajności organizmu dziecka poprzez różnorodne formy aktywności. Dzięki wykorzystaniu różnorodnego sprzętu sportowego możliwe będzie przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć, co wpłynie na lepszą integrację grupy. Zajęcia będą przygotowywały do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji oraz nabycia umiejętności rozładowywania napięć, emocji.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania się; wzbogacenie wiadomości dzieci na temat źródeł witamin; wyrabianie w dzieciach nawyku zdrowego odżywiania się: sięgania po owoce i warzywa, a także unikania nadmiaru słodyczy; aktywizowanie myślenia dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania i porównywania; kształcenie mowy dzieci, wzbogacenie słownika wychowanków, kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań.

GRUPA 1. - prowadząca zajęcia - Magdalena Mielniczek

Zajęcia wg planu

Zajęcia z rodzicami

GRUPA 1. - prowadząca zajęcia - Kamila Bronakowska

Zajęcia z rodzicami

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

GRUPA 3.- prowadzący zajęcia - Wojciech Sikora

GRUPA 2. - prowadząca zajęcia - Justyna Truszkowska

GRUPA 1. - prowadząca zajęcia - Justyna Truszkowska

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08