Przedszkole Nr 2

w Augustowie

4/5- LATKI ,,JEŻYKI”

Wychowawczynie:

mgr Hanna Alejster

mgr Barbara Toczko

Woźna oddziałowa: Elżbieta Sitnik

 

 

Aktualnie uczymy się:

 

 

 

Wierszyk: 

 

 

Piosenka:

 

.

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS