Przedszkole Nr 2

w Augustowie

5, 6- LATKI ,,KRASNALE”

Wychowawczynie:

mgr  Krystyna Sudnik

mgr Anna Lipiec

Woźna oddziałowa:

Elżbieta Sitnik

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS